Organisatie

 

Havenbedrijf Twente is een netwerkorganisatie die op een projectmatige wijze werkt aan de volgende doelen:

  1. Havengerelateerde assets in beeld en gereed voor de toekomst (werkgroep Infrastructuur)
  2. Vlot onderweg in een veilig en leefbaar havengebied (werkgroep Veiligheid)
  3. Een herkenbaar gezicht en profiel (werkgroep Profilering)
  4. Doorontwikkelen havengebieden en stimuleren vervoer over water (werkgroep Economie)
  5. Een nieuwe entiteit als wenkend perspectief (werkgroep Organisatie)

Projectmanagers

Vanuit de vijf deelnemende gemeenten sturen vijf projectmanagers, elk vanuit hun eigen kennis en kunde,  een werkgroep aan. De lijnen zijn kort, want de projectmanagers zijn daarnaast lid van het coördinatieteam en daarmee inhoudelijk aanspreekpunt binnen de eigen ambtelijke organisatie voor alles waar het havenbedrijf zich mee bezighoudt.

Havenmanager

Havenmanager Gerry Waanders is binnen de netwerkorganisatie verantwoordelijk en het aanspreekpunt voor Havenbedrijf Twente. Hij legt verbindingen, coördineert werkzaamheden, zorgt voor bedrijfsvoeringsaspecten en advisering over het havenbeheer en is verantwoordelijk voor het contact en de communicatie met de deelnemers en externe partijen.

Havengelden

Via dit webportaal registreert u uw havenbezoek:

Registreer nu

Hulp nodig bij het registreren? Download hier de handleiding.

Overzicht havens