Over het havenbedrijf

 

Goede bereikbaarheid over water, intensiever gebruik van de vaarweg en van de havens dragen bij aan de economische ontwikkeling, werkgelegenheid en leefbaarheid van de regio.

Samenwerking

Havenbedrijf Twente is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Lochem, Hof van Twente, Hengelo, Almelo en Enschede. Het belangrijkste doel is alle haventaken met betrekking tot beheer en goederenvervoer te bundelen en te professionaliseren. Met één havenverordening, één havengeldverordening en een uniforme en geautomatiseerde inning van havengelden is Havenbedrijf Twente een duidelijk aanspreekpunt voor de scheepvaart en het bedrijfsleven.

Mainport van Oost-Nederland

De havens aan de Twentekanalen vormen samen de mainport van Oost-Nederland. De status van de havens en hun ligging, op de belangrijke corridor in het Europese transportnetwerk van de Rotterdamse en Amsterdamse zeehavens naar de Baltische Staten (North Sea Baltic corridor), maken dat deze havens een belangrijke rol vervullen voor de overslag van goederen en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan zowel het Bruto Nationaal Product als het Bruto Regionaal Product.

Havengelden

Via dit webportaal registreert u uw havenbezoek:

Registreer nu

Hulp nodig bij het registreren? Download hier de handleiding.

Overzicht havens