Havenontwikkeling

 

De havens aan de Twentekanalen vervullen een belangrijke rol op de internationale transportcorridor vanaf de zeehavens van Rotterdam en Amsterdam naar de Baltische staten (Nort Sea Baltic corridor). Onze havens zijn als het ware het verlengstuk van deze zeehavens en vormen daardoor de “Gateway to North en Eastern Europe”. De Twentekanalen worden op grote schaal opgeknapt of uitgebreid. Daardoor kunnen op deze corridor grotere schepen Oost-Nederland bereiken. Havenbedrijf Twente is aan zet om de havens en hierop aan te passen, zodat deze schepen veilig kunnen aanleggen en de vracht efficiënt kunnen verwerken.

Combiterminals

Net als Hengelo krijgt ook Almelo een combiterminal. Hierdoor kunnen meer containers worden overgeslagen. Dit is met name belangrijk omdat met de aanleg van de tweede Maasvlakte het containervervoer vanuit Rotterdam zal toenemen richting Noord- en Oost-Europa over de Nort Sea Baltic corridor.

Verruimen vaarweg Twentekanalen

Rijkswaterstaat is bezig met de voorbereidingen van de tweede fase van het verruimen van de vaarweg in de Twentekanalen. De verruiming is nodig om grotere schepen (klasse Va) te kunnen doorlaten. Dit is goed voor de economie, voor het milieu en levert een bijdrage aan het verminderen van het fileleed op de weg: berekend is dat het aantal vrachtwagens op de weg dagelijks met 900 kan verminderen.

Waterbeheer zijkanaal Twentekanalen

Op plaatsen waar het kanaal hoger ligt dan de omgeving, ‘lekt’ het water naar de omgeving. Dit heet kwel. Om te voorkomen dat daardoor gebieden te nat worden, maakt Rijkswaterstaat op die plaatsen de bodem weer waterdicht waarmee het grondwaterpeil een aanvaardbaar niveau krijgt.

Groot onderhoud gemalen Eefde

Bij het sluiscomplex in Eefde horen de gemalen, die de waterstand op peil houden. Dit is belangrijk voor de scheepvaart en de waterhuishouding. Rijkswaterstaat voert hier groot onderhoud uit en plaatst pompen met elektrische aandrijving, waardoor de kosten voor onderhoud, bediening en energie kunnen worden teruggebracht. Ook zal er een lagere uitstoot van CO2 zijn.

Tweede sluis Eefde

Rijkswaterstaat is tot in 2020 bezig met de ontwikkeling van een tweede sluis bij Eefde. Bij de huidige sluis is de wachttijd meer dan 30 minuten, waardoor de reistijd over de Twentekanalen moeilijk te voorspellen is. Het sluizencomplex is bovendien te klein voor de verwachte groei van vervoer over water. Daarnaast verbetert een tweede sluis de bereikbaarheid over water en dit is goed voor de regionale economie.

Renovatie sluizen Delden en Hengelo

Vanwege achterstallig onderhoud wil Rijkswaterstaat de sluis- en gemaalcomplexen in Hengelo en Delden renoveren. Met de renovatie wordt gelijktijdig geïnvesteerd om beide sluizen vanuit Eefde op afstand te bedienen (gereed 2018). Daarmee krijgen de sluizen van Delden en Hengelo eenzelfde bedieningsregime. Dit betekent een forse uitbreiding van bedienuren. Hierdoor wordt het nog aantrekkelijker om vervoer over water te realiseren.

Havengelden

Via dit webportaal registreert u uw havenbezoek:

Registreer nu

Hulp nodig bij het registreren? Download hier de handleiding.

Overzicht havens