Veiligheid en toezicht

 

Ruim 30% van het totale goederenvervoer in Nederland vindt plaats via de binnenvaart. Het onderhoud van vaarwegen is juist daarom gericht op het oplossen van drukke knelpunten en het verhogen van de veiligheid. Havenbedrijf Twente pakt die handschoen op door het stellen van duidelijke, uniforme regels en het ontwikkelen van een veiligheidsplan.

Nautisch beheer

Havenbedrijf Twente zorgt voor een vlotte en veilige afwikkeling van het scheepvaartverkeer. Daarnaast wil het Havenbedrijf met de inzet van de havenmeester ook uiting geven aan goed gastheerschap. Onderzocht wordt welke verkeersmaatregelen te water aangepast moeten worden om stremmingen of oponthoud zoveel mogelijk te voorkomen. Ook wordt gekeken naar voorzieningen om het verblijf in de havens meer of beter te faciliteren.

Passantenhavens

De havens aan de Twentekanalen zijn niet bestemd voor de recreatievaart. Er zijn echter wel verschillende passantenhavens waar u veilig kunt aanleggen.

Havengelden

Via dit webportaal registreert u uw havenbezoek:

Registreer nu

Hulp nodig bij het registreren? Download hier de handleiding.

Overzicht havens