< terug naar nieuws

Europese subsidie voor Twentekanaal en Twentse binnenhavens

Op 30 november maakte de Europese Commissie bekend dat het project ‘Verruiming Twentekanalen’ en de opwaardering van de binnenhavens van Hengelo en Almelo is voorgedragen voor een subsidie van € 11 miljoen. Het project is een van de 39 geselecteerde Europese projecten.  

 

De subsidie is onderdeel van het Europese programma Connecting Europe Facility (CEF), dat zich grotendeels  richt op de ontwikkeling van een goed presterend, duurzaam en efficiënt Europees netwerk op het gebied van transport en personenvervoer. Alle voorgedragen 39 Europese projecten liggen op een van de negen hoofdtransportcorridors in Europa.

 

Logistieke hotspot

De regio Twente ligt als logistieke hotspot op de North Sea Baltic corridor, die via de Rotterdamse haven richting Polen tot Helsinki loopt. Rijkswaterstaat, provincie Overijssel, Port of Twente, KNI Osnabrück, Rokramix en de gemeenten Hengelo en Almelo gaan gezamenlijk het project uitvoeren. Hierbij wordt ook nauw samengewerkt met de Euregio en het Gemeenschappelijk Havenbedrijf Twente. Doel van het project is onder andere de binnenhavens geschikt maken voor grotere schepen en het stimuleren van meer vervoer over water. Hierdoor vermindert het vervoer per truck over de weg wat minder files en minder CO2-uitstoot oplevert. Dit sluit naadloos aan bij het Europese beleid. Ook is er aandacht voor de toepassing van innovaties, meer economische activiteiten in de binnenhavens en betere grensoverschrijdende samenwerking in de logistieke sector. Concrete werkzaamheden zijn onder andere de verdieping, uitbaggeren van 33 kilometer van het Twentekanaal, het vernieuwen van kades in de binnenhavens maar ook het toepassen van intelligente transport technologie en sluisbediening op afstand. 

 

Sterke lobby

Verantwoordelijk wethouder Jan Bron (Hengelo) als trekker van het lobbydossier (economische) bereikbaarheid van de regio Twente is verheugd: “Door de prima samenwerking binnen de regio, provincie en Euregio en een sterke lobby in Brussel, zien we nu resultaat en zeker niet het laatste.” Hij doelt hiermee op de ambities en projecten die regio Twente, provincie en de Euregio op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid hebben. De formele ondertekening van de subsidieovereenkomst zal in het voorjaar van 2018 plaatsvinden bij de Europese Commissie.

Havengelden

Via dit webportaal registreert u uw havenbezoek:

Registreer nu

Hulp nodig bij het registreren? Download hier de handleiding.

Overzicht havens