Scheepvaart

 

Met één havenverordening, één havengeldverordening en een uniforme en geautomatiseerde inning van haven-, kade- en opslaggelden is Havenbedrijf Twente een duidelijk aanspreekpunt voor de binnenvaart en het bedrijfsleven. Eén loket voor de scheepvaart in de Twentekanalen en dat is wel zo gemakkelijk!

Eén loket voor havengelden

Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) handelt de heffing en invordering van de haven-, kade- en opslaggelden af voor de gemeenten die in Havenbedrijf Twente zijn verenigd. De hoogte van het bedrag hangt af van het aantal m3 waterverplaatsing. Het GBT gaat daarbij uit van de meetbrief. De actuele tarieven vindt u in de havenverordening en de havengeldverordening die de gemeenten Lochem, Hof van Twente, Hengelo, Almelo en Enschede samen hebben vastgesteld. Voor vragen kunt u terecht bij het GBT.

Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT)

Postbus 845, 7550 AV Hengelo (Ov)
Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo (Ov)
Telefoon: (053) 481 88 75
E-mail: info@gbtwente.nl
Website: www.gbtwente.nl
Rekeningnummer (IBAN): NL72BNGH0285141228
BIC-nummer: BNGHNL2G

Veel gestelde vragen

Wat is havengeld?
Havengeld is een belasting die de schipper, gezagvoerder of eigenaar van een vrachtschip betaalt voor het gebruik van gemeentelijk vaarwater en gemeentelijke diensten door vrachtschepen. Het is ook mogelijk dat verladers of bedrijven zelf deze havengelden betalen.

Wat is kadegeld?
Kadegeld is een heffing die schippers betalen voor het gebruik van de gemeentelijke kaden, bijvoorbeeld als zij met hun schip aanmeren aan een kade of steiger.

Havengelden

Via dit webportaal registreert u uw havenbezoek:

Registreer nu

Hulp nodig bij het registreren? Download hier de handleiding.

Overzicht havens